ILRIS3D je sveobuhvatan, visokoprecizan i modularan laserski skener za geodetsku izmjeru u svrhu arhitektonskog projektiranja, arheoloških, geoloških, geodinamičkih, hidrografskih i geotehničkih istraživanja i projektiranja. ILRIS3D skener svoju primjenu ima u inženjerstvu, rudarstvu, industrijskim postrojenjima, kriminalističkoj forenzici te u svim ostalim projektima koji zahtjevaju točnu 3D vizualizaciju prostora i prostornih objekata.

Kompaktan sustav sa integriranom digitalnom kamerom i sofisticiranom programskom podrškom nudi sveobuhvatno rješenje sa jedinstvenim obilježjima. ILRIS-3D je ‘’field ready’’ sustav koji ne iziskuje specijalnu obuku prilikom kupnje. ILRIS-3D je otprilike veličine motorizirane totalne stanice, sa integriranom digitalnom kamerom i mogučnošću spajanja sa vanjskim fotoaparatom te LCD zaslonom visoke rezolucije. Terenska učinkovitost je vrlo efikasna sa velikom brzinom prikupljanja podataka i najvećim dinamičkim rasponom dometa – od 3 m do > 1500 m. ILRIS-3D je siguran za ljudsko oko u svim načinima rada.
  self portrait outside my apartment 

Za upravljanje ovim uređajem dovoljna je jedna osoba. Modularna izvedba osigurava veliku funkcionalnost i vlastiti odabir hardverskih komponenti ovisno o potrebama korisnika i projekta. Postavljanje je brzo i jednostavno, bez obaveznog horizontiranja i sa bežičnom vezom sa ‘’PALM’’ (dlanovnikom) ili bilo kojim drugim prijenosnim računalom. Područje interesa i status samog skeniranja prikazani su na LCD zaslonu, a podaci se direktno pohranjuju na vanjsku ili unutarnju memoriju. Područje interesa i gustoća podataka podesivi su od strane korisnika.


ILRIS-3D je osmišljen za uporabu u ekstremnim uvjetima, bazirano na Optech-ovom dugogodišnjem iskustvu u dizajniranju i proizvodnji LIDAR rješenja za svemirske aplikacije, avio-skeniranje i podzemna skeniranja za potrebe nepristupačnih i opasnih rudnika. Namjenjen je za upotrebu pri temperaturi od 0oC do 40oC. Uređaj je vodootporan. Sustav koristi laser klase 1 i 1M, u potpunosti siguran za ljudsko oko u svim načinima rada.
  self portrait outside my apartment 

ILRIS-36D
ILRIS-36D nudi sve mogućnosti kao i ILRIS-3D uz dodatak koji omogućuje funkcionalnost polja vidljivosti od 360°. ILRIS-36D dolazi opremljen sa potpuno motoriziranom bazom koja omogućuje pokrivenost polja vidljivosti u potpunosti. Ona rotira skener oko vertikalne osi za puni krug te sa ‘’tilt’’ pločom isto tako rotira skener i oko horizontalne osi za +90° prema zenitu odnosno -90° prema nadiru. Ovaj dodatak je modularan i moguće ga je odvojiti od osnovnog uređaja, te se njime jednostavno upravlja preko kontrolnog softvera samog skenera.

ILRIS-3DER Enhanced Range

Optech ILRIS-3DER (Enhanced Range) jedinstvena opcija, povećava domet ILRIS-3D laserskog skenera do 40%. ILRIS-3D ovako može pohraniti prostorne podatke sa visokom točnošću i velikom brzinom do 1500m.

ILRIS-3DMC Motion Compensated
Optech’s ILRIS-3DMC je jedinstvena dodatna mogućnost koja omogućuje integraciju sa inercijalnim sustavom dodajući preciznu vremensku komponentu svakoj izmjerenoj točki. ILRIS-3DMC  skener omogućuje precizno prikupljanje dinamičkih 3D podataka sa pokretne platforme. Kada je integriran sa GPS/IMU sustavom, rezultat je potpuno georeferencirano prikupljanje prostornih podataka u pokretu velikom brzinom i visokom točnošću. Može se koristiti na brodu, automobilu, helikopteru itd.

Jedinstvena obilježja:

  1. najveći domet na tržištu terestričkih laserskih skenera: 3m – 1500m (ER – enhanced range),
  2. područje pogleda: 360° (V) x 360° (H) - ILRIS-36D
  3. rezolucija - 20µrad (najmanji razmak između snimljenih točaka 1.9mm na 100m, 1mm/50m),
  4. priprema za spajanje sa GPS antenom,
  5. MC (motion compensation) – mogućnost skeniranja u pokretu sa pripremom za spajanje sa inercijalnim sustavom,
  6. integrirana digitalna kamera (6.6 megapixel), priprema sa nosačem za eksterni fotoaparat,
  7. ''eyesafety'' – nevidljivi laser klase 1 (IEC 60825 – 1) u potpunosti siguran za ljudsko oko u svim načinima rada.


 

ILRIS Product Catalog

Software and Application for ILRIS

Mine Safety, Volume Calculation, Change Detection

Bridge Surveying
Civil Engineering

O nama  •  Lidar proizvodi  •  Software  •  Projekti i usluge  •  Kontakt
 
  ©2007 Geo3d d.o.o.  |  design by